Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.

Kaynak: Taberani