Horasan’dan Anadolu’ya gelip İslâmiyeti yayan gâzi devişlerden. Denizli Sarayköy’de yaşamıştır. Evliyâ Çelebi Denizli’nin ziyâret yerleri arasında Uzunca Hayreddîn türbesini de sayar. Kabri, Sarayköy’de olup ziyâret edilmektedir.