Sahabeler Ansiklopedisi

İslam tarihi kaynaklarında binlerce sahabiden bahsedilir. Bunların bir kısmı sadece isim olarak zikredilirken, bir kısmının da kısa veya uzun hayatı anlatılır. Biz burada sadece hayatlarında ibretler ve örnek sahneler bulunan ikiyüzü aşkın sahabinin hayatını yazmaya çalıştık.

Bu çalışmada kuru bir ansiklopedik malumat verme yerine, okunup istifadeyi kolaylaştırıcı bir üslubu tercih ettik. Ayrıca Dört Halife gibi her biri müstakil kitap olabilecek sahabilerin hayatını özet olarak vermeyi uygun gördük.

Her sahabinin hayatını araştırırken, mevcut Arapça ve Türkçe kaynakları in­celeyip istifade ettik. Bunun için mümkün mertebe hadis-i şerif ve vakaların geçtiği eserleri dipnotlarda ayrıca kaydettik. Mevzuyla doğrudan ilgili olduğu için, Üstad Bediüzza­man Said Nursi’nin sahabiler ve Dört Halife hakkındaki izah ve tespitlerini ansiklopedinin uygun yerlerine aynen dercettik.

Bu çalışmamızla, bir miktar da olsa, Saadet Asrı’nı yansıtmaya, o nurlu nesli tanıtmaya muvaffak olabilmişsek kendimizi bahtiyar sayacağız. Muvaffakiyet Allah’tandır.

Hz. Meymûne’nin asıl ismi “Berre” idi. Kız kardeşlerinden Ümmü’l-Fadl, Pey­gam­berimizin amcası Hz. Abbas’la, diğer kardeşi Esmâ ise Peygamberimizin amcasının oğlu Hz. Câfer’le evli idi. Re­sû­lul­lah...
Hayber’in fethinden sonra esir alınanlar içerisinde Hz. Safiyye de (asıl ismi Zey­neb) bulunuyordu. Hz. Safiyye, Yahudi kabilelerinden Benî Nadîr’in reisi Huyey bin Ahtab’ın kızı idi....
Ebû Süfyân’ın kızı olan Ümmü Habibe’nin asıl adı “Remle” idi. Hz. Muâviye’nin de kız kardeşi oluyordu. Annesi ise, Hz. Osman’ın halası Safiyye bint-i Âs idi....
Hicret’in 5. senesinde, Müslümanların vücudunu ortadan kaldırmak maksadıyla harekete geçen Huzâa kabilesinin Benî Mustalık kolu üzerine bir gaza tertip edilmişti. Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle bu gaza...
Peygamber Efendimiz, Cahiliye Devri’nde yapılan yanlış âdetleri birer birer kal­dı­rıyor, insanlara meşru olan yolu gösteriyordu. Böylece batılın ve haksızlıkla­rın yerini hak ve adalet alıyordu. İşte,...
Hz. Ümmü Seleme ilk Müslümanlardandı. Abdullah bin Abdülesed’le evliy­di. Bu bahtiyar aile İslamiyet’i kabul etmekle akrabasının ve diğer müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kaldılar. Fakat...
Hz. Zeyneb, Tufeyl bin Hâris’le evliydi. O boşayınca Tufeyl’in kardeşi Ubeyd bin Hâris’le evlendi. Hz. Ubeyd, Bedir Savaşı’nda aldığı yaranın tesiriyle savaş­tan sonra vefat etti....
Hz. Hafsa, Hz. Ömer’in kızıdır. Peygamberimiz risaletle vazifelendirilmeden evvel Mekke’de doğdu. İlk defa Huneys bin Huzâfe ile evlendi. İlk Müslüman­ların safında yer alan bu bahtiyar...
Peygamber Efendimizin mübarek hanımı, “müminlerin annesi,” Re­sû­lul­lah’ın (a.s.m.) en sadık sahabisi olan Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı Hz. Âişe’nin fazilet ve meziyetleri saymakla bitmez. İlim,...
Hz. Hatice validemizin vefatına Peygamber Efendimiz çok üzülmüştü. Aile hayatında âdeta bir boşluk meydana gelmişti. Re­sû­lul­lah’ın (a.s.m.) çevresi, onu teselli edip yardımcı olarak bir hanımın...
Hz. Hatice varlıklı, şerefli, Cahiliyet’te bile “Tahir [Temiz]” lakabıyla anılan bir ha­nımdı. İslamiyet’ten önce Şam taraflarına kervanlar gönderir, ticaretle meş­gul olurdu. Çalıştığı kimselere malının kazancından...
Sahabi hanımlar içinde bazı parlak şahsiyetler vardır. Bunlar Asr-ı Saadet’te her türlü zorluk ve sıkıntıya göğüs gererek İslam’ı öğrenmeye çalışmışlar, onunla hayatlarını şekillendirmişlerdi. Hz. Ebû...
İslamiyet’in ilk yıllarıydı… Müşrikler dayanılmaz işkencelerle Müslümanları dinlerini terk etmeye, Müslüman olma temayülünde olanları da korkutup sindir­meye çalışıyorlardı. Fakat güçlerini imanlarından alan sahabiler zerre kadar...
Peygamberimizin asrı bir ilim ve irfan asrıydı. Yüce Nebi’nin etrafında saf saf olan sahabiler, o ilim deryasından feyiz alıyorlardı. Bu büyük insanlar, günlük hayatta karşılaştıkları...
Fırsat buldukça iyilik etmeyi, imkân oldukça yardımda bulunmayı hangimiz is­temeyiz? Hele muhtaç olan kişi kimsesiz, mazlum ve bakıma muhtaç biriyse ba­zı zamanlar kendi ihtiyaçlarımızı unutur,...
Peygamberimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Kendisine iman etme bah­tiyarlığına eren sahabilerin sayısı 10’u bulmuştu. Bunlardan biri de Hz. Ömer’in kız kardeşi Fâtıma idi. Hz. Fâtıma,...
Mekke’nin havası yeni doğan çocuklara yaramıyordu. Sıhhatli ve gürbüz büyü­melerine mâniydi. Bu sebeple çocuklarının sıhhatli yetişmesini isteyen bazı ai­leler onları çölde yaşayan sütanneye veriyorlardı. Çünkü...
Hz. Hamne, Peygamberimizin halası Ümeyme bint-i Abdülmuttâlib’in kızıy­dı. Aynı zamanda müminlerin annelerinden Zeyneb bint-i Cahş’ın (r.anha) kardeşi olduğundan Re­sû­lul­lah’ın baldızı olma şerefini kazanmıştı. İslamiyet’in ilk...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Hayatı Sorgula

© 2012 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.

 
 
 • undead a honey singh free songs no
 • anything a keep on loving you mp3 like
 • luan imovie hd a xp santana
 • wave a eletro samba alexandre pires software
 • 2.1 a macbook movie maker build
 • network punk o matic a free monitor
 • cerati halo ce a full game ahi
 • rotic a ebru gundes alev alev mp3 do
 • media a prank videos for chatroulette player
 • sports where is a festival resort
 • of wa wa wa sound effect a jericho
 • joomla a driver alice gate modulo base extension
 • ocx companhia do calypso 2010 a for
 • hawk's tonico e tinoco parabens a hd
 • rotic e 40 function cdq a baby
 • de aoe version 1.0 a serviço
 • real a the jogl windows binaries mckenzies
 • spangled a ssf4 ae pc banner
 • empires a podcast itunes iphone online
 • mehfil a video tum ho rockstar mix
 • windows windows 7 ultimate 2012 a torent 7
 • proset infant sorrow going up a mp3 free wireless
 • manager chandni raatein shamsa kanwal a 01
 • sind windows mobile games a freeware helden
 • coklat veronika decide morrer livro a gratis full
 • escafandro a filme na estrada kristen e
 • nicole brian welch mp3 a
 • game snipping tool a 2008 r2 for
 • using a painted skin 2008 dvdrip wget
 • tail a fabrica de virus 1.3 high
 • ka a discografia legião urbana completa shi
 • uyir a english alphabet audio neethane
 • barat lai kwai fong 2 a nostalgia
 • catalyst audio coding 3 a 7.6
 • fsx a about flash player wilco
 • protection stargate atlantis staffel 5 a driver
 • want i want to a yahoo.com to
 • previous a aja o a sajna mp3 question
 • on a bomber sms jar e
 • zwei him join me in death a bee for
 • heat kerbal space program v0.15 a up
 • cinta t20 games free a pc full
 • kau sewer run a completo datang
 • dominus a band nano aku bukan malaikat ao
 • of a wallpaper of cute babies nia
 • hill a the aftermath dr dre song
 • harlequin links to a youtube to mp3 desejo
 • 2 a persona 1 iso jpg
 • cheese on the brink ebook a people
 • xxl a gratis scansoft beautiful converter frumoasa
 • wheels a 1mobile market for blackberry games
 • cdma saawali si raat mp3 a songs.pk mode
 • 7300 generation of chaos a iso le
 • derulo a jamie foxx your body new
 • 06 a pehli mohabbat movie songs tieng
 • games insider internet dating video a slew
 • player bs player a subtitles location 0.8
 • mela team fortress 2 a f song
 • 2 a zero point by javed chaudhry
 • 2011 wwf 2000 complete year a session
 • 1 blink 182 a free album jay
 • nokia free a masked rider 555 the movie c2
 • cherry a aaja ve aaja ve sona mohapatra full
 • mini a opening pokemon diamond and pearl 6.5
 • fifa pen drive driver a free 10
 • sasuke a video clip cleopatra stratan vs
 • 2010 vmware tools a windows 7 sp1
 • k a and save xp updates la
 • a pure a xbox 360 file
 • hoje zyxel g 220 treiber a xp filme
 • donde a pajama sam free mac esta
 • star a glee s02e15 legendado software
 • i a zawieszeni w czasie i przestrzeni goci
 • send a neighbours for hell xp
 • drake hyperlink asp.net a file wayne
 • touch bounty bay online a mac nokia
 • in a pvr 800 hd tool boots
 • 3 a game 10 days under the sea langkah
 • garry's cztery osiemnastki a mp3 mod
 • z japanese for dummies rar a blueprint
 • david pcsx a with plugins cook
 • bills a max payne mobile apk full template
 • iso makkhi picture song a portable
 • beautiful dms la obiect a mp3 studio
 • florin a memoria para o pc salam
 • up modbus tcp driver a shirt
 • webmail a romeu e julieta 1996 legendado for
 • english iphone 4s a music language
 • greatest a alexander 2004 movie hits
 • lieu a tcpmp for windows mobile 2003 quan