Din ve İnanç

Lokman Suresinde geçen bir ayet ve bu konuda rivayet edilen bir hadise dayanarak 5 konunun kesinlikle bilinemeyeceği söylenmektedir. Fakat günümüzdeki teknolojik gelişmelerin ışığında bilinemeyeceği iddia...
Namazda iken kişinin göğsünün kıbleye dönmesi şattır. Bu bakımdan kıble cihetine dönülmesi gerekir. Ayrıca nereye dönülürse dönülsün kıbleye dönülmüş olmaz. Kabe tarafına dönemmeizi emreden Allah’tır....
AİLEDE NÜŞÛZ MESELESİ VE NİSA 34.AYET Kur’an ayetlerine ve sahih hadislere baktığımız zaman her iki kaynakta da aile yuvasının dağılmaması yönünde konuya yaklaşıldığını görürüz. Buna...
Elinize, bugün milyonlarca hristiyan’ın inanıp ona göre amel ettiği bir “İncil” alarak şöyle bir karıştırınız… Dört tanesi bir arada değil mi?.. ?.. Matta, Markos, Luka...
{slide=TEVRAT’TAN İŞARETLER} ” Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’nu, çocuklarını tanıdıkla­rı gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bilmelerine rağmen gerçeği gizlerler .” (Bakara Sûresi, 146) *** Bu...
“Hıristiyan dünyasında İsa ile ilgili tartışmalara, kavgalara ve inanç farklılıklarına son vermek ve gerçeği kabullenmek şarttır. Böylece Hıristiyanlık bir iman mantığına bağlanmış olacaktır. Bu akli...
İşte Kur’an mucizesi!..Hıristiyanlık aleminin ulaşmak hu­­su­­sunda çırpındığı İsa(a.s.) hakkındaki gerçekleri, Kur’an, 14 asır evvel en makul ve en berrak bir tarzda ortaya koymuştur…Önce İsa(a.s.)’ı yanlış...
“Hıristiyanlar, âlim olunca Hıristiyanlıkla alakaları kesilir; Müs­lü­manlar da cahil olunca İslamiyetle alakaları kesilir.” (Charles MİSMER) *** Bugünkü Hıristiyanlığın İtikadi-Temel Öğretileri İsa, bir ‘ Mesih ‘ midir?...
Elimizdeki İncil olduğu iddia edilen kitaba göre İsa’nın konumu Hıristiyan tahrikatlar arasında bile tartışma konusudur. Kimileri Tanrının Oğlu, kimilerinin ise Tanrının kendisi olduğu savunulmaktadır. Her...
Hz.İsa’nın Doğum Kıssası, Horus Efsanesi’ndendir deniyor, acaba bu doğru mu? Hz.İsa’nın gerçekte yaşamadığı ve hakkında anlatılanların eski efsanelerden çalındığı şeklinde bir iddia vardır. İddia sahiplerinin...
İsa(a.s.)’ın akıbeti hakkında Kur’an’ın ayetleri gayet a­çık­­tır: ” (Onların kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de) ‘Biz Allah’ın Peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öl­dür­dük’ demeleridir. Halbuki O’nu...
Hz.İsa’nın yeniden dünyaya gelmesi ve Mehdi’nin zuhuru, son günlerde ye niden tartışma konusu olmuş ve halkın kafası iyice karıştı rıl mıştır. Kimi Müs lü man...
İncil(ler)’deki Çelişkiler neyi “Müjde” liyor? / İncil(ler)’deki Çelişkilerden bazıları! Papalığın ve misyonerlerin, bugün -internet imkanları da hil- her türlü fırsatı değerlendirerek, yegane kurtarıcı‘müj de’ diye...

It"s EasyTo Be An Atheist When You Don"t Think About Where Everything Came From - Suffagah

© 2013 Tüm hakları ALLAH (c.c.)'a ve Kamuya aittir.